Bc. Jitka Kolisková

Diplomová práce

Writing Practice at Lower Secondary School and Lower Level of Grammar School

Writing Practice at Lower Secondary School and Lower Level of Grammar School
Anotace:
Anotace Diplomová práce mapuje současnou situaci ve výuce psaní na uvedených typech škol. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje psaní jako dovednost, výuku psaní z různých pohledů a obecné zásady pro výuku psaní ve spojení s různými žánry. Zabývá se i s procesem opravování a rolí učitele. Praktická část je zaměřena na přístup učitelů a žáků k psaní jako dovednosti, u žáků stejného …více
Abstract:
ANNOTATION This diploma thesis deals with the current situation of teaching writing at these types of schools. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the purpose of writing, general principles of teaching it and different written genres. The practical part of this thesis focuses on teachers’ and learners’ attitudes, analysing writing practice activites in coursebooks, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta