Ing. Valeria Kureneva

Bakalářská práce

CMM (Capability maturity model) a možnosti jeho využití

CMM (Capability Maturity Model) and Possibilities of Use
Anotace:
Model CMM poskytuje organizacím, zaměřeným na výrobu SW, nástroj pro dosažení vyšší úrovně zralosti a zlepšení procesu. Základem této metodiky je analýza a zhodnoceni aktuálního stavu projektové kultury a příklady dalšího rozvoje a vylepšování. Cílem bakalářské práce “CMM (Capability maturity model) a možnosti jeho využití” je dále prokázat, že model CMM je nejvhodnějším modelem pro měření úrovně projektového …více
Abstract:
Capability Maturity Model provides organizations focused on developing software, an effective tool for improving maturity and process improvement. The basis of this methodology is the analysis and evaluation of the current status of project culture and examples of further development and improving. The aim of thesis „CMM (Capability Maturity Model) and Possibilities of Use“ is further evidence that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Fleischmann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS