Jakub Budoš

Bachelor's thesis

Integrace SIP Proxy Kamailio a Media/RTP Proxy a zjištění výkonnosti tohoto řešení

SIP Proxy and Media/RTP Proxy Integration and its Performance Assesment
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je integrovať open source SIP proxy server Kamailio a modul Mediaproxy alebo RTPproxy a zistiť vplyv tohto modulu na výkonnosť serveru. Teoretická časť obsahuje základné informácie o VoIP, signalizačných protokoloch H.323, SIP a prenosovom protokole RTP. Ďalej obsahuje kapitoly, ktoré popisujú Kamailio, jeho históriu, architektúru, informácie o RTPProxy a Mediaproxy moduloch …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to integrate open source SIP proxy server Kamailio and RTPproxy or Mediaproxy module and measure the impact of this module on the performance of the server. The theoretical part contains basic information about VoIP, signaling protocols H.323, SIP and RTP transport protocol. This part also contains chapters that describe Kamailio, its history, architecture, information …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: Jan Rozhon
  • Reader: Martin Mikulec

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie