Jakub Budoš

Bakalářská práce

Integrace SIP Proxy Kamailio a Media/RTP Proxy a zjištění výkonnosti tohoto řešení

SIP Proxy and Media/RTP Proxy Integration and its Performance Assesment
Anotace:
Cieľom tejto bakalárskej práce je integrovať open source SIP proxy server Kamailio a modul Mediaproxy alebo RTPproxy a zistiť vplyv tohto modulu na výkonnosť serveru. Teoretická časť obsahuje základné informácie o VoIP, signalizačných protokoloch H.323, SIP a prenosovom protokole RTP. Ďalej obsahuje kapitoly, ktoré popisujú Kamailio, jeho históriu, architektúru, informácie o RTPProxy a Mediaproxy moduloch …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to integrate open source SIP proxy server Kamailio and RTPproxy or Mediaproxy module and measure the impact of this module on the performance of the server. The theoretical part contains basic information about VoIP, signaling protocols H.323, SIP and RTP transport protocol. This part also contains chapters that describe Kamailio, its history, architecture, information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Rozhon
  • Oponent: Martin Mikulec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie