Bc. Anna Smržová

Diplomová práce

Multiagentový model učení strategie na oligopolních trzích

Agent-based model of strategy learning in oligopolistic markets
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Multiagentový model učení strategie na oligopolních trzích“ je analýza výsledků individuálního učení agentů na duopolních trzích. Simulace byly provedeny pomocí genetických algoritmů založených na principech evoluční teorii her. Zkoumána byla dosažená rovnováha, evolučně stabilní strategie omezeně racionálních hráčů pro případ Cournotova, Bertrandova a Salopova modelu.
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Agent-based model of strategy learning in oligopolistic markets” is to analyse individual learning results of agents in duopoly markets. Simulations have been carried out using genetic algorithms based on the evolutionary game theory. The equilibrium, evolutionarily stable strategy of boundedly rational agents for the Cournot, Bertrand and Salop models was investigated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii