Bc. Tereza KRASŇANOVÁ

Diplomová práce

Existence Nashovy rovnováhy v Cournotově oligopolu

Existence of Nash Equilibrium in Cournot Oligopoly
Anotace:
Cílem této práce je určit podmínky, za kterých v Cournotově oligopolu existuje bod Nashovy rovnováhy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly tvoří teoretickou část práce, která zahrnuje poznatky, na jejichž základě podmínky existence Nashovy rovnováhy v Cournotově oligopolu stanovujeme. První kapitola je shrnutím základních pojmů a zákonitostí teorie her, které jsou podkladem pro praktickou …více
Abstract:
The main purpose of this thesis is to determine the conditions under which there is a point of Nash Equilibrium in the Cournot Oligopoly. This thesis consists of four chapters. The first three chapters form a theoretical part, which includes the knowledge to determine the conditions of existence of a Nash Equilibrium in the Cournot Oligopoly. The first chapter is the summary of the basic concepts, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRASŇANOVÁ, Tereza. Existence Nashovy rovnováhy v Cournotově oligopolu. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta