Regína TISOŇOVÁ

Bakalářská práce

Metody fundraisingu a jejich využití v NNO v Moravskoslezském kraji

Fundraising metods and their usage in non-governmental organizations at Moravskoslezský region
Anotace:
Bakalářská práce se nazývá Metody fundraisingu a jejich využití v NNO v Moravskoslezském kraji a jejím cílem je ukázat na případových studiích financování vybraných nevládních neziskových organizací. Práce se zabývá neziskovými organizacemi, fundraisingem a jeho plánováním, osobou fundraisera, metodami fundraisingu, granty, dárcovstvím a technikami fundraisingu. V praktické části jsou uvedeny příklady …více
Abstract:
Bachelor thesis is called Fundraising metods and their usage in non-governmental organizations at Moravskoslezský region and its aim is to finance case studies of selected non-governmental organizations. The work deals with non-profit organizations, fundraising and planning, person fundraiser, fundraising methods, grants, donations and fundraising techniques. In the practical section provides examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TISOŇOVÁ, Regína. Metody fundraisingu a jejich využití v NNO v Moravskoslezském kraji. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta