Bc. Vendula Ptáčková

Bachelor's thesis

Výživa v těhotenství

Nutrition in Pregnancy
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o průběhu těhotenství a zdravém vývoji plodu ve vztahu k výživě těhotné ženy. Zabývá se fyziologickými změnami v organismu a měnícími se energetickými potřebami v průběhu gravidity. Práce je věnována jednotlivým nutrietům, jejich významu v těhotenství a případným rizikům při jejich nedostatečném přijmu. Výzkumná část práce je založena na anketním šetření. Anketa je zaměřena …viac
Abstract:
The thesis deals with pregnancy and healthy fetal development in relation to the nutrition of pregnant women. It deals with the physiological changes in the body and changing energy needs during pregnancy. The work is devoted to individual nutrients, their importance in pregnancy and the risks involved in their insufficient income. The research is based on a poll of the investigation. The survey is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Renáta Vychodilová
  • Oponent: PaedDr. Hana Vrtělová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / odbor:
Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport