Bc. Markéta Konířová

Bakalářská práce

Vliv urychlování a zásahů do porodu na jeho průběh a pocity rodičky

The impact of interventions and speeding up the delivery on its course and on the expectant mother
Anotace:
Práce se zabývá mapováním současné péče poskytované ženám při porodu zejména v porodnických zařízeních a hodnocením vlivu lékařských zásahů na průběh porodu a na pocity rodičky. Dotazníkovou metodou je hodnocena četnost jednotlivých zákroků (dirupce vaku blan, epiziotomie, porod pomocí kleští a pomocí vakuumextraktoru) a celkové pocity rodičky z průběhu porodu. Na základě informací získaných z dotazníku …více
Abstract:
This thesis is concerned with the actual situation of providing care to the women giving birth especially in a hospital. It evaluates the impact of the interventions and speeding up the delivery on the delivery process and on the feelings of the expectant mother. The frequency of the individual interventions (amniotomy, episiotomy, assisted delivery) as well as the general feelings of the mothers have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie