Bc. Hana Bandíková

Diplomová práce

Implementace vybraných projektů Smart Administration v obcích I. stupně

Implementation of selected projects from the Smart Administration in the first degree municipalities
Anotace:
Tématem této diplomové práce ‚Implementace vybraných projektů Smart Administration v obcích I. stupně,‘ je identifikace problémových oblastí v implementaci těchto projektů prostřednictvím vlastního výzkumu v obcích I. stupně. Teoretická část se věnuje uvedení problematiky do kontextu mezinárodních a českých strategických dokumentů a popisu vybraných projektů. V praktické části je uvedena metodologie …více
Abstract:
The subject of this thesis‚Implementation of selected projects in the municipalities of Smart Administration of the first degree,‘is the identification of problem areas in the implementation of these projects through the incduction of research in the municipalities of the first degree. The theoretical part is dedicated to putting the issue in the context of international and Czech strategic documents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta