Bc. Barbora Suchyňová

Bakalářská práce

K problematice podobných motivů v díle Reného Magritta a Maxe Ernsta

To the issue of similar motifs in paintings of René Magritte and Max Ernst
Anotace:
Závěrečná práce se zabývá podobnými motivy v díle Reného Magritta a Maxe Ernsta. Skrze vybrané motivy zkoumá Ernstův vliv na Magrittovo dílo a jejich vzájemnou komunikaci v kontextu Magrittova odmítání vlivu a interpretace. Na základě uvedení a porovnání odborných interpretací hledá pravý původ motivů. V práci jsou rovněž uvedeny možnosti interakce mezi těmito umělci na základě dostupných faktů.
Abstract:
The final thesis deals with similar motifs in the paintings of René Magritte and Max Ernst. Within selected motifs it focus on the influence and communication between Ernst and Magritte in the context of Magritte’s denial of meaning and influence. Based on the introduction and comparison of professional interpretations, it finds the true origin of these motifs. The thesis also offers some possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma