Mgr. Petra Brenerová, Ph.D.

Disertační práce

Regulation of gene expression and cell proliferation by AhR ligands in liver cell lines

Regulation of gene expression and cell proliferation by AhR ligands in liver cell lines
Anotace:
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) včetně 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxinu (TCDD), polychlorované dibenzofurany (PCDF) a polychlorované bifenyly (PCB) představují skupinu persistentních sloučenin v životním prostředí a jsou to nejvíce toxické polyaromatické uhlovodíky. Biologické a toxické efekty těchto sloučenin jsou zprostředkovány přes receptor pro aromatické uhlovodíky (AhR), což je ligandem …více
Anotace:
AhR-depnedentní proliferaci kontaktně inhibovaných WB-F344 buněk. Relativní potence koplanárních PCB podobných dioxinům (DL-PCBs) a dalších sloučenin podobných dioxinům, které aktivují AhR a způsobují AhR-závislé toxické účinky, jsou základní pro posouzení rizik. Studie sledující závislost dávka vs. odpověď byla provedena v krysí jaterní progenitorové linii WB-F344 za použití několik AhR cílových …více
Abstract:
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), and polychlorinated biphenyls (PCBs) constitute a group of persistent environmental chemicals, with 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) being the most toxic of polyhalogenated aromatic hydrocarbons. Biological and toxic effects of these compounds are mediated through the aryl hydrocarbon receptor (AhR), a ligand …více
Abstract:
rogenitor WB-F344 cells, using several AhR-target genes as the specific end-points of the AhR activation. Due to the fact, that AhR activation and AhR-dependent toxicity might be cell-, tissue- and species-specific, our data were compared with series of other human and rodent in vitro models and consensus toxicity factors (CTFs) were evaluated by QSAR techniques. We evaluated also potential suppressive …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Miroslav Machala, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D., prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biochemie