Mgr. Miroslav Návrat

Bakalářská práce

Strana svobodných občanů z hlediska politických idejí

The Free Citizens Party and Its Political Ideology
Anotace:
Často není jasné, jaké ideje politického myšlení se vyskytují v našich politických stranách. Tento text si bere za cíl prozkoumat politické ideje Strany svobodných občanů a podat odpověď na otázky: jakou politickou filozofii Svobodní zastávají; jaký směr v tradici svobody je jim nejbližší; nakolik a jestli vůbec jsou ovlivněni idejemi konzervatismu; zda je jejich euroskeptismus motivován klasickým …více
Abstract:
It is often not clear which ideas of political thought occur in our political parties. The end of this text is to examine the political ideas of Free Citizen’s Party from the Czech Republic and to provide the answers to the following questions: What is their political philosophy; which trend in the liberty tradition is closest to them; how much and if ever are they influenced by conservative ideology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií