Bc. Jaroslav Kyncl

Diplomová práce

Modelování dat charakterizujících virtuální server pomocí RBF neuronových sítí

Modelling of Data Characterizing a Virtual Server by RBF Neural Networks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro klasifikaci dat naměřených na virtuálních serverech Univerzity Pardubice, konkrétně na webovém serveru Portal a databázovém serveru Oracle. Cílem předložené práce je s co nejvyšší přesností klasifikovat data do tříd, které reprezentují možné chybové stavy serverů. Klasifikace je provedena pomocí neuronových sítí typu RBF, metodou učení s učitelem. Na začátku …více
Abstract:
This thesis describes the design of model for the classification of measured data on virtual servers of University of Pardubice, specifically on web server Portal and Oracle database server. The aim of this work is to classify data with the highest possible precision into classes representing possible servers? errors. Classification is done using RBF neural networks, by method of learning with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kyncl, Jaroslav. Modelování dat charakterizujících virtuální server pomocí RBF neuronových sítí . Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní