Jiří BERAN

Bakalářská práce

Kvalitativní výzkum výskytu fenoménu OBE´s u zkoumaných osob

Qualitative research of occurrence of phenomenon OBE´s in surveyed subjects
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou mimotělní zkušenosti. Objasněn je vliv na vědomí tzn., jakým způsobem jedinec vnímá okolí, čas a sebe mimo tělo. Práce řeší otázku spojení OBE's se stresujícími zkušenostmi a s prožíváním emocí. Autor v dokumentu zmiňuje problematiku spouštěče vyvolávající onu zkušenost. Cílem výzkumu je zjistit, zda je vnímání tělového schématu změněné či beze změny. Další otázkou výzkumu …více
Abstract:
The theme of the bachelor thesis is out of body experience. There is clarified effect on awareness, i.e. how an individual perceives surroundings, time and himself outside the body. Thesis deal with the question of connection OBE's with the stressful experience and experiencing emotions. The author of the document mentions the issue of trigger causing this experience. The main intention of the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jan Vaněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERAN, Jiří. Kvalitativní výzkum výskytu fenoménu OBE´s u zkoumaných osob. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses od1uww od1uww/2
7. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
7. 5. 2015
Bulanova, L.
8. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.