Karolína Tinková

Bachelor's thesis

Demografický a populační vývoj v ČR a jeho následky na kriminalitu obyvatelstva od roku 1989

Demographic and population development in the Czech Republic and the crime influence on it since 1989
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je socioekonomická a kriminologická analýza vývoje České republiky po roce 1989. Práce je rozdělena do dvou částí, do teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje pojmy a definice daného tématu a také analýzu vývoje. Praktická část je zaměřena na mezikrajské srovnání a vlivu socioekonomických problémů na kriminalitu.
Abstract:
Theme of this bachelor thesis is socio-economic and criminological analysis of development in Czech Republic after 1989.The thesis is divided to two parts. To theoretical and the practical. The theoretical part includes the basic concepts and definitions of this topic and the development analysis. The practical part contains comparison of regions and the impact of the socio-economic development to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tinková, Karolína. Demografický a populační vývoj v ČR a jeho následky na kriminalitu obyvatelstva od roku 1989. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha