Bc. Lucie Zubíková

Bachelor's thesis

Specifika komunikace osob se sluchovým postižením na sociálních sítích

Specifics of communication of people with hearing impairment on social network
Abstract:
Hlavním cílem práce je pomocí kvantitativního výzkumu nalézt typické charakteristiky komunikace osob se sluchovým postižením na sociálních sítích. Práce je rozdělena do dvou teoretických kapitol a jedné praktické. Praktická část se zabývá samotným výzkumem a ve svém závěru formuluje odpověď na hlavní cíl práce. Pro sběr výzkumných dat bylo použito dotazníkové šetření s využitím elektronického dotazníku …more
Abstract:
The main goal of the bachelor theses is to use quantitative research to find specifics of communication of people with hearing impairment on social networks. The thesis is divided into two theoretical chapters and one practical. The practical part deals with the research itself and in its conclusion formulates an answer to the main goal of the thesis. A questionnaire survey using an electronic questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Marína Štibrányiová
  • Reader: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta