Bc. Hana Dancingerová

Bachelor's thesis

French loans in English - food, meals and cooking

French loans in English - food, meals and cooking
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá slovy ze sémantických oblastí jídlo,pokrmy a vaření, která byla přejata z francouzštiny do angličtiny. Teoretická část poskytuje přehled lingvistické historie anglického jazyka, zabývá se vlivem cizích jazyků na angličtinu, především vlivem francouzštiny. Cílem praktické části bylo shrnout již zmíněná vypůjčená slova a určit, do jaké míry byla angličtina francouzským jazykem …viac
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on French loans to English in the semantic fields of food and cooking. The theoretical part summarizes historical data relevant to language contact between English and foreign languages, especially contact between English and French and its significance to French loanwords in English. The aim of the practical part was to explore the extent to which English lexis is influenced …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta