Martin Vacek

Bakalářská práce

Využití elektrodialýzy nejen v průmyslových aplikacích

The use of electrodialysis not only in industry applications
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na využití elektrodialýzy nejen v průmyslových aplikacích. Teoretická část popisuje elektromembránové separační a syntézní procesy, především elektrodialýzu v různých variantách a její využití. Experimentální část se zabývá vyčištěním odpadní glycerolové fáze po výrobě bionafty pomocí transesterifikace. Glycerolová fáze byla rozdělena a každá část chemicky předupravena …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the use of electrodialysis not only in industrial applications. The theoretical part describes electromembrane separation and synthesis processes, especially electrodialysis in various variants and their use. The experimental part deals with the purification of the waste glycerol phase after the production of biodiesel through the transesterification process. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vacek, Martin. Využití elektrodialýzy nejen v průmyslových aplikacích. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Chemie a technická chemie