Bc. Kateřina Nečasová

Bakalářská práce

Čištění glycerolové fáze po transesterifikaci oleje

Purification of glycerol phase formed by transesterification of oil
Anotace:
Glycerol je důležitou surovinou nejen pro chemický průmysl. V dnešní době je ve velkém množství produkován jako vedlejší produkt při výrobě bionafty. Takto vyrobený glycerol není čistý, ale většinou obsahuje množství dalších látek (voda, mýdla, zbytky katalyzátoru atd.) a pro další jeho použití je nutné tyto látky odstranit. Předmětem práce je chemicky před-upravit znečištěný glycerol, odpadávající …více
Abstract:
Glycerol is an important raw material of chemical industry. Nowadays, glycerol is produced in a large quantity as a by-product of the biodiesel production. Glycerol produced by this technology is not clean; it contains large amount of other chemical substances such as water, esters, soap and rests of catalyst? the glycerol phase. It is necessary to purify glycerol for the next use. The aim of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nečasová, Kateřina. Čištění glycerolové fáze po transesterifikaci oleje. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická