Bc. Jana Hastíková

Master's thesis

Druhý demografický přechod v ČR - vybrané regionální aspekty

The second demographic transition - selected regional aspects
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Druhý demografický přechod v ČR – vybrané regionální aspekty“ je analýza demografického vývoje v ČR v kontextu předpokládaného druhého demografického přechodu (SDT) v regionální perspektivě. Cílem práce je zjistit, do jaké míry je demografické chování reflektující STD v ČR regionálně specifické a identifikovat tato specifika. První část práce je zaměřena na teoretické zakotvení …viac
Abstract:
The aim of the thesis “The Second Demographic Transition in the Czech Republic Selected Regional Aspects”, as the title proposes, is to analyze demographic changes in the Czech Republic within the context of presumed Second Demographic Transition (SDT) in the spatial perspective of regions. It explores regional differences in the demographic behaviour reflecting SDT in the Czech Republic and attempts …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedúci: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta