Nikol HRUŠOVSKÁ

Bakalářská práce

Zlomenina stehenní kosti jako příčina dlouhodobé hospitalizace dětí

Fracture of the femur as a cause of long-term hospitalization of children
Anotace:
Práce poskytuje ve své teoretické části seznámení se zlomeninou stehenní kosti u dětí a její následnou léčbou na Bryantově trakci. Zabývá se zlomeninami stehenní kosti v dětském věku ve spojení s hospitalizací. Velkou pozornost věnuje ošetřovatelské péči o dítě na Bryantově trakci, jejím specifikám, dále se zaměřuje na realizaci ošetřovatelských postupů a problematiku dlouhodobě hospitalizovaných dětí …více
Abstract:
This bachelor thesis provides an introduction to fractures of the femur and its treatment by Bryant traction in its theoretical part. It delas with fractures of the femur in childhood and their hospitalization. It focuses mainly on nursing care for child treated by Bryant traction, its specifics and realization of nursing procedures for long-term hospitalized children. In the empirical part formulates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bc. Michaela Rothová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUŠOVSKÁ, Nikol. Zlomenina stehenní kosti jako příčina dlouhodobé hospitalizace dětí. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma