Theses 

Dětský domov jako domov očima vychovatelů – Bc. Jana Urbánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Urbánková

Bakalářská práce

Dětský domov jako domov očima vychovatelů

Childrens home from educators perspective

Anotace: Bakalářská práce nese název Dětský domov jako domov očima vychovatelů.Jejím cílem je zjistit, co podle vychovatele utváří dětský domov domovem. Zaměřuje se jak na vztahy uvnitř domova, tak na názor veřejnosti na dětský domov, ale především na pobyt dětí od příchodu po jejich odchod z dětského domova. Šetření probíhá formou rozhovoru s vychovateli. Pro lepší orientaci v praktické části jsem v části teoretické shrnula vývoj dítěte uvnitř rodiny, systém náhradní rodinné péče a také rozvedla samotnou náplň práce vychovatele.

Abstract: Thesis is focusing on life inside of Residential care from the point of educator. The main aim is to find out which aspects makes atmosphere of Residential care ideal for kids growth. It is focusing on relationships inside, but also outside of this institutions, search for the opinion of public, but mainly focuses on life of child from entering to leaving Residential care. The answers are results of interviews with educators. For better understanding of empiric part, the theory describes life of child inside family home, the system of institutional care and it also describes the profession of educators.

Klíčová slova: Dětský domov, ústavní a ochranná výchova, náhradní rodinná péče, domov, rodina, vychovatel, vychovatelství

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jana Magerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz