Bc. Eva Buršíková

Diplomová práce

Kulturní a osvětová činnost Tělocvičné jednoty Sokol Ivančice v letech 1887-1938

Cultural and educational activities of the Sokol association Ivančice in the years 1887-1938
Anotace:
Diplomová práce Kulturní a osvětová činnost Tělocvičné jednoty Sokol Ivančice v letech 1887-1938 se zabývá tematikou sokolského hnutí a jeho činností. Záměrně je ale opomenuto tradiční pojetí Sokola jako tělocvičného spolku a pozornost je soustředěna na kulturní a osvětové aktivity, kterým byla postupně věnována stejná pozornost jako tělesným cvičením. Cílem zvoleného přístupu je snaha dokázat, že …více
Abstract:
This diploma thesis Cultural and educational activities of the Sokol association Ivančice in the years 1887-1938 deals with the theme of Sokol movement and its activities. But deliberately is omitted the traditional concept of Sokol as a gymnastics club and attention is focused on the cultural and educational activities, which was gradually given the same attention as physical exercise. Intention of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta