Monika TOVARYŠOVÁ

Bakalářská práce

Motivace k celoživotnímu vzdělávání u dospělých

Motivation for lifelong education for adults
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku motivace dospělých k celoživotnímu vzdělávání. Teoretická část bakalářské práce obsahuje teorii motivace, problematiku celoživotního vzdělávání u dospělých a možné překážky, které mohou toto vzdělávání komplikovat. Praktická část bakalářské práce obsahuje výzkumný problém, který se týká motivace k celoživotnímu vzdělávání u osob ve střední či pozdní dospělosti …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on adult motivation for lifelong learning. The theoretical part of the work deals with theory of motivation, issues associated with adult education and lifelong learning and potentional barriers which can make education complicated. The practical part of the bachelor thesis contains the research that deals with middle-aged adults and older people with university education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOVARYŠOVÁ, Monika. Motivace k celoživotnímu vzdělávání u dospělých. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta