Bc. Ivana LOŇKOVÁ

Diplomová práce

Politický systém města Berouna

The political system of the city of Beroun
Anotace:
Politický systém města Berouna - pomocí systémové metody a analýzy ucelených informací a poznatků na konkrétním městě - Berouně, zjistit co nejvíce zajímavých informací a faktů. Hlavními zdroji jsou oficiální údaje města Berouna, odborná literatura, ale především osobní sdělení vybraných významných politiků a osobnosti, s letitou místní znalostí osob i poměrů. Jednotlivé kapitoly diplomové práce tvoří …více
Abstract:
The political systém of the city of Beroun - using systemic methods and analysis of coherent informations and knowledge on a particular city - Beroun, find out what the most interesting informations and facts. The main sources are the official data of the city of Beroun, specialised literature, but above all personal communications of selected prominent politicians and personalities, with an age-old …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOŇKOVÁ, Ivana. Politický systém města Berouna. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa