Bc. Ivana LOŇKOVÁ

Master's thesis

Politický systém města Berouna

The political system of the city of Beroun
Abstract:
Politický systém města Berouna - pomocí systémové metody a analýzy ucelených informací a poznatků na konkrétním městě - Berouně, zjistit co nejvíce zajímavých informací a faktů. Hlavními zdroji jsou oficiální údaje města Berouna, odborná literatura, ale především osobní sdělení vybraných významných politiků a osobnosti, s letitou místní znalostí osob i poměrů. Jednotlivé kapitoly diplomové práce tvoří …more
Abstract:
The political systém of the city of Beroun - using systemic methods and analysis of coherent informations and knowledge on a particular city - Beroun, find out what the most interesting informations and facts. The main sources are the official data of the city of Beroun, specialised literature, but above all personal communications of selected prominent politicians and personalities, with an age-old …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LOŇKOVÁ, Ivana. Politický systém města Berouna. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Master programme / field:
Public Administration / Public Administration