Bc. Helena Grabowská

Diplomová práce

Proměny mediální reprezentace mateřství

Transformation of Motherhood's Media Representation
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá mediální reprezentací mateřství na stranách českých ženských lifestylových časopisů Hvězda československých paní a dívek a Vlasta. Za využití metody diskurzivní analýzy podle Jamese Paula Geeho chceme zjistit, zda-li se mediální reprezentace mateřství ve třech námi vytyčených časových intervalech (1925 – 1930, 1970 – 1975 a 2010 – 2015) liší a pokud ano, tak jakým …více
Abstract:
The presented thesis is focused on motherhood´s media representation in czech women´s lifestyle magazines Hvězda československých paní a dívek and Vlasta. We used method of discourse analysis by James Paul Gee to find out if media´s representation of motherhood changed during three chosen time intervals (1925 – 1930, 1970 – 1975 a 2010 – 2015) and if so how? This work is based on theory of social constructivism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Vajbarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií