Theses 

Investice do zlata a diamantů – Ľubomír Barnišin

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Ľubomír Barnišin

Bachelor's thesis

Investice do zlata a diamantů

Investice do zlata a diamantů

Anotácia: Obsah práce se zaobírá zlatem a diamanty a investicemi v různých podobách založených na těchto komoditách. Bakalářská práce spočívá na analýze minulého a současného vývoje cen těchto komodit na trhu a stanovení jejich možného budoucího vývoje. Cílem práce se na základě rozboru časových řad vývoje cen zlata a diamantů mají stát doporučení pro investory, jak se chovat k těmto investičním instrumentům. Teoretická část práce přibližuje zlato a diamanty ve všeobecné i investiční rovině, uvádí faktory, které mají vliv na jejich cenu a popisuje možnosti investování do daných komodit. Empirická část se skládá z rozboru vývoje cen v průběhu času.

Abstract: Content of this bachelor thesis deals with gold and diamonds and its various forms of investments. Bachelor thesis contains an analysis of past and present evolution of commodity price and creating possible evolution of the price in future. Re-comendations for potential investors are supposed to become the main prupose of the thesis. In the first section, gold and diamonds are described in general and as an investing instrument as well. It contains factors that can infuence their price and options of investing in gold and diamonds. The second part consists of describing evolution of gold and diamond price.

Abstract: Obsah práce sa zaoberá zlatom a diamantmi a investíciami v rôznych podobách založených na týchto komoditách. Bakalárska práca spočíva na analýze minulého a súčasného vývoja cien týchto komodít na trhu a stanovení ich možného budúceho vývoja. Cieľom práce sa na základe rozboru časových radov vývoja cien zlata a diamantov majú stať odporúčania pre investorov, ako sa správať k takýmto in-vestičným inštrumentom. Teoretická časť práce približuje zlato a diamanty vo všeobecnej aj investičnej rovine, uvádza faktory vplývajúce na ich cenu a popisuje možnosti investovania do daných komodít. Empirická časť pozostáva z rozboru vývoja cien v priebehu času.

Kľúčové slová: komodity, zlato, diamanty, doporučení, Investování

Keywords: commodities, gold, diamonds, recommendation, Investment

Kľúčové slová: odporúčanie, Investovanie, komodity, zlato, diamanty

Jazyk práce: Slovak

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Roman Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/65959 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 6. 2019 01:49, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz