Theses 

Portrét klíčem k srdci – Romana HADOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

Romana HADOVÁ

Bakalářská práce

Portrét klíčem k srdci

Portrait - the key to the heart

Anotace: Autorka namalovala soubor portrétů technikou olejomalby, zahrnující i její autoportrét. V portrétech se snažila vystihnout duši portrétovaných prostřednictvím vlastní symboliky barev. V teoretické části je popsána umělecká tvorba členů skupiny Osma a malíře Jana Zrzavého. Posléze jsou srovnány portréty těchto umělců s vlastní portrétní tvorbou autorky. V poslední části bakalářské práce se pokusila hledat i jiné cesty k zachycení lidské duše a věrohodného portrétu, při kterých vznikly tři obrazy odlišného charakteru. V těchto obrazech byla změněna technika malby a použity akrylové metalické barvy.

Abstract: Author created collection of oil portrait paintings including self-portrait. Author tried to express the soul of painted subjects through her own symbolism of colors. The theoretical part of the study is occupied with the substance and importance of the soul. There is also described arctistic creation of Osma's members and painter Jan Zrzavý. In the last part of the study author tried to seek other ways of the human soul interception and plausible portrait interception. During that were created three paintings with different characters. In these paintings was changed painting technique and there were used acrilics paints.

Klíčová slova: Portrét, autoportrét, malba, duše, Osma, barva, expresionismus

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc.ak.mal. Jiří Krtička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HADOVÁ, Romana. Portrét klíčem k srdci. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz