Mgr. Lucie Příhodová

Bakalářská práce

Problematika realizace programů primární prevence na středních školách

The issue of implementation of primary prevention programs in high schools
Anotace:
Práce „Problematika realizace programů primární prevence na středních školách“ pojednává o situaci této problematiky ve středních školách na Vysočině. V teoretické části popisuji obecně problematiku sociálně patologických jevů, socializaci a postavení jedince ve společnosti. Dále podrobně představuji činnost centra Spektrum, které jako jedno z 5 center poskytuje programy primární prevence na středních …více
Abstract:
My bachelor thesis "The issue of implementation of primary prevention programs in secondary schools" deals with the situation of this issue in the public schools in the Highlands. The theoretical part describes the general issues of socio-pathological phenomena, socialization and status in society. Further detail represent the activity center of the spectrum as one of the five centers provide primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta