Bc. Nikola SKŘIVANOVÁ

Master's thesis

Studie aplikace CMM, RTG a CT měření

Study of CMM, RTG and CT measurements
Abstract:
Diplomová práce je zpracována v rámci zkušební laboratoře MD ELEKTRONIK spol. s r.o. Díky podrobné studii aplikace CMM, RTG a CT měření a následné aplikaci vznikly podklady pro tvorbu zkrácené metodiky použití těchto měřicích strojů. Cílem práce je vypracování této metodiky vhodné pro aplikace společnosti.
Abstract:
The master thesis was elaborated within the testing laboratory of MD ELEKTRONIK spol. s r.o. Thanks to a detailed study of the application of CMM, X-ray and CT measurement and subsequent application, the basis for the creation of a comprehensive methodology for the use of these measuring machines was created. The aim of this thesis is to devel-op a measurement methodology suitable for company applications …more
 

Keywords

CMM RTG CT MSA Cg Cgk
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Martin Melichar, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SKŘIVANOVÁ, Nikola. Studie aplikace CMM, RTG a CT měření. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/