Theses 

Interdisciplinární zmapování čtenářství v humanitních vědách se zaměřením na pedagogiku, psychologii a sociologii – Bc. Radka Vybíralová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radka Vybíralová

Bakalářská práce

Interdisciplinární zmapování čtenářství v humanitních vědách se zaměřením na pedagogiku, psychologii a sociologii

Interdisciplinary mapping of readership in humanities focusing on pedagogy, psychology and sociology

Anotace: Bakalářská práce „Interdisciplinární zmapování čtenářství v humanitních vědách se zaměřením na pedagogiku, psychologii a sociologii“ je rozdělena do dvou částí. Teoretická část osvětluje čtenářství z několika pohledů a seznamuje s faktory, které jej ovlivňují. Přibližuje vzájemný vztah čtenářství s některými vědními obory. Dále se věnuje představení humanitních věd, včetně jejich interdisciplinární provázanosti s přihlédnutím na stěžejní disciplíny této práce, a sice pedagogiku, psychologii i sociologii. Součástí je také vypracovaný bibliografický seznam základní odborné literatury, který uvádí do problematiky a vzájemné provázanosti těchto tří vědních disciplín. Pozornost je poté věnována současnému postavení humanitních věd, včetně vzdělávání v této oblasti. Klíčovou roli zde sehrávají samotní studenti vysokých škol s tímto zaměřením. Úroveň a hloubka vzdělání studentů se odvíjí mimo jiné od jejich čtenářských aktivit a postojů vůči fenoménu čtenářství. Praktická část se tedy snaží ozřejmit důležitý vztah studentů humanitních oborů se zaměřením na pedagogiku, psychologii i sociologii k samotnému aktu čtení. Cílem výzkumu je odhalit u studentů vazbu mezi výchovou ke čtenářství od útlého věku a jejich zájmem o četbu krásné či odborné literatury v současnosti. Zda a v jaké míře se odráží používání internetu na jejich aktivitě čtenářství a v neposlední řadě odkrýt postoje studentů k odbornému textu.

Abstract: The bachelor thesis „Interdisciplinary mapping of readership in humanities focusing on pedagogy, psychology and sociology” is divided into two parts. The theoretical part deals with readership, factors that influence it and correlation between readership and chosen science disciplines. Furthermore there are humanities, including their interdisciplinary relations and focusing on the fundamental disciplines of this project which are pedagogy, psychology and sociology, introduced in the theoretical part. The attention is also paid to the importance of education in humanities in contemporary society. The key role is played by university students whose level of education is influenced among others by their attitude towards reading activities and readership. The theoretical part is based on relevant background literature that is listed in bibliography. The practical part is based on the research results among students of humanities focusing on pedagogy, psychology and sociology. The main intention of the practical part was to identify the students’ attitude to reading in general, reading of professional texts, the use of internet and the importance of bibliopedagogy from early childhood and its relation to positive attitude to reading in adulthood.

Klíčová slova: čtenář, čtení, čtenářství, humanitní vědy, pedagogika, psychologie, sociologie, humanitní vzdělávání, postoje studentů, výzkumy čtenářství, reader, reading, readership, humanities, pedagogy, psychology, sociology, humanity education, students’ attitudes, the readership research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 01:52, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz