Bc. Michal Kramárek

Diplomová práce

Analýza alternativního sestřihu genu STAT3

Analysis of alternative splicing of STAT3 gene
Abstract:
Alternative splicing of pre-mRNA allows formation of several mRNAs from a single transcript. This also expands variability of a human proteome. Importance of alternative splicing in human is supported by the fact that 95% - 100% of all genes produce at least two mRNAs. In this thesis I deal with alternative splicing of tandem 5‘splice site in exon 21 of STAT3 gene. This thesis uses in silico predictions …více
Abstract:
Alternativní sestřih pre-mRNA umožňuje tvorbu vícero mRNA z jediného transkriptu, čímž rozšiřuje variabilitu lidského proteómu. Důležitost alternativního sestřihu u člověka je podpořená faktem, že 95% až 100% všech genů vytváří alespoň dvě různé mRNA. V této práci se zabývám alternativním sestřihem tandemového 5‘ místa sestřihu v exonu 21 genu STAT3. V práci byly využity in silico predikce a mutace …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Přemysl Souček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma