Mgr. Petra Willerthová

Diplomová práce

Vývoj estetických názorů Miroslava Tyrše a jeho vliv na kulturní život v Čechách a na Moravě

Miroslav Tyrš and the Evolution of his Aesthetic Ideas and his Impact on Cultural Life in Bohemia and Moravia
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá vývojem estetických názorů Miroslava Tyrše a vlivem jeho činnosti na českou kulturu v druhé polovině 19. století. Tyrš patřil mezi zakladatele tělocvičné jednoty Sokol, byl ale také filozof, estetik, historik umění a kritik, přičemž se všechny tyto aspekty v jeho spisech prolínají. Práce si proto klade za cíl zmapovat Tyršovo literární dílo a vývoj jeho teoretických …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of Miroslav Tyrš’s aesthetic opinions and his influence on Czech culture in the second half of the 19th century. Tyrš was one of the founders of the Sokol movement, but he was also a philosopher, aesthetician, art historian and art critic, and all these aspects are observable in his work. This thesis endeavours to map Tyrš’s literary work and the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia