Dominika Dančáková

Bakalářská práce

Nežádoucí tělesné poporodní změny

Unwanted Postpartum Body Changes
Anotace:
Bakalářská práce, nazvaná: ,,Nežádoucí tělesné poporodní změny'', si klade za cíl zjistit míru výskytu těchto tělesných poporodních změn, které jsou ženami vnímány jako nežádoucí, dále možnou prevenci těchto změn a možnosti řešení při jejich výskytu. Dalším cílem je zjistit informovanost žen o tělesných změnách. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány tělesné změny, které se mohou na těle …více
Abstract:
Betchelor's theses, called ,,Unwanted Postpartum Body Changes'', aims to find out an incidence of postpartum body changes which are considered by women as uwanted. Also monitors an possible prevention against this changes and possibilities of solution, when the changes occur. Also aims an amount of informations about postpartum body ganges. The theoretical part describes postpartum body changes which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dančáková, Dominika. Nežádoucí tělesné poporodní změny. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka