Bc. Alena Filipi

Diplomová práce

Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek z účetního a daňového pohledu u společnosti Staviva BVZ s.r.o.

Provisions for bad debts and write-off of accounts receivables from accounting and tax perspective in the company Staviva BVZ s.r.o.
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku tvorby opravných položek k pohledávkám a odpis pohledávek v účetnictví a následně na posouzení uznatelnosti daňových nákladů. V teoretické části je pozornost věnována právní úpravě a základním principům podnikové ekonomiky. V praktické části jsou zpracovány rozbor jednotlivých pohledávek společnosti Staviva BVZ s.r.o., optimalizace daňového základu, návrhy vnitropodnikové …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on creation of bad debt provisions and the write - off of accounts receivables and subsequently on assessment of the allowability of tax expenses. The theoretical part focuses on legal regulation and basic principles of business economics. The practical part presents the analysis of individual receivables at Staviva BVZ Ltd., optimizing of the tax base, a set of proposals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloslava Orsavová
  • Oponent: doc. Ing. Roman Horák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management