Lucie TVRZNÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Revitalizace území v okrese Teplice

Area revitalization in district of Teplice
Anotácia:
Bakalářská práce Revitalizace území v okrese Teplice se zabývá problematikou historického a socioekonomického vývoje teplického okresu ovlivněného antropogenní činností a jeho následné revitelizace. Zpracovává jednotlivé vlivy působící na krajinu okresu Teplice a jejicj devastující účinek. Zároveň zde nalezneme návrhy trvale udržitelného hospodaření a jejich zhodnocení.
Abstract:
Bachelor's work ``Territory Revitalisation in District Teplice{\crqq} deals with problems of historic and social-economic development of district Teplice influenced by anthropogenic activity and its subsequent revitalisation. It processes individual influences affecting the country of district Teplice and their existing effect. We can also find here proposals of permanently sustainable management and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedúci: prof. Ing. Vráblíková Jaroslava
  • Oponent: prof. Ing. Miloslav Šoch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/