Lucie Slaníková

Bakalářská práce

Současné trendy v produkci a spotřebě potravin a jejich vliv na trvale udržitelný rozvoj

Current Trends in Food Production and Consumption and their Sustainable Development
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na současnou situaci v oblasti potravin a s tím spojenou produkci a následnou spotřebu. Teoretická část obsahuje základní informace o českém zemědělství, je zde také část věnována trendům v zemědělství, kterými je ekologické zemědělství a s ním spojený trvale udržitelný rozvoj. V praktické části jsou zpracovány aktuální informace o české produkci a spotřebě potravin a jejich …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the current situation in the area of food and related production and subsequent consumption. The theoretical part contains basic information about Czech agriculture, there is also a part devoted to the trends in agriculture, which are organic agriculture and associated sustainable development. In the practical part, current information is processed on Czech production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slaníková, Lucie. Současné trendy v produkci a spotřebě potravin a jejich vliv na trvale udržitelný rozvoj. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik