Eliška Vaníková

Bakalářská práce

Rozvoj cestovního ruchu ve vybrané oblasti – CHKO Brdy

Development of tourism in selected destination – protected landscape area Brdy
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bude zhodnotit předpoklady a potenciál rozvoje cestovního ruchu v nově vzniklé chráněné krajinné oblasti Brdy a identifikovat silné a slabé stránky rozvoje cestovního ruchu v této destinaci. Tento cíl bude naplněn pomocí východisek, která seznámí čtenáře s teoretickými přístupy převážně k udržitelnému cestovnímu ruchu a ke strategickému rozvoji chráněných území. Následně …více
Abstract:
The goals of my bachelor’s thesis are to weight up assumptions and potential of growth of the tourism in the new arisen protected landscape area Brdy and identify the strengths and weaknesses of tourism development in this destination. This target will be fulfilled by way outs that will acquaint a reader with the theoretical approaches predominantly to the sustainable tourism and a strategic development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta