Bc. Adam CHROMÝ

Diplomová práce

Spokojenost a pohybová aktivita návštěvníků fitness

Satisfaction and physical activity of fitness visitors
Anotace:
Zaměření této diplomové práce spočívá v hodnocení životní spokojenosti, pohybové aktivity a míře spokojenosti s vlastním tělem. Tyto jevy byly šetřeny u specifické skupiny populace, která se vyznačuje pravidelnými návštěvami fitness centra. Dá se tedy tvrdit, že fitness hraje jistou roli v jejich životním stylu. Sběr dat proběhl ve Fitcentru Na tribuně v Olomouci u vzorku 66 pravidelných návštěvníků …více
Abstract:
This focus of this thesis lies in the assessment of life satisfaction, physical activity and satisfaction with your own body. These phenomena were investigated for specific group of the population, who is characterized by regular vitists of the fitness center. Relation to fitness has affect on the lifestyle of these people and this research gives us some interesting informations about it. The data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
 • Vedoucí: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHROMÝ, Adam. Spokojenost a pohybová aktivita návštěvníků fitness. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ofsxle ofsxle/2
28. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
28. 5. 2015
Marklová, E.
29. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.