Ilona ČAPKOVÁ

Bachelor's thesis

Hormonální antikoncepce, její důsledky a pozitivní či negativní účinky na zdraví žen

Hormonal contraception, its consequences and the positive or negative effects on women's health
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je rešerše odborné literatury v podobě přehledové stati, která se bude zabývat dopady antikoncepce na životní styl, dráhu či zdraví žen, a to v rámci medicínské sociologie. Antikoncepce je významným mezníkem v ochraně proti početí a má i mnoho dalších pozitivních stránek. Příkladem může být hormonální rovnováha či zlepšení fyzické stránky ženy. Nicméně, má i mnoho stinných …more
Abstract:
The aim of my bachelor work is a literature research in the form of a overview essay, which will deal with the effects of contraception on lifestyle, career and health of women, in the context of medical sociology. Contraception is an important terminus in the protection against pregnancy and has many other positive aspects. An example might be hormonal balance and improvement of the physical aspects …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČAPKOVÁ, Ilona. Hormonální antikoncepce, její důsledky a pozitivní či negativní účinky na zdraví žen. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/