Ilona ČAPKOVÁ

Bakalářská práce

Hormonální antikoncepce, její důsledky a pozitivní či negativní účinky na zdraví žen

Hormonal contraception, its consequences and the positive or negative effects on women's health
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je rešerše odborné literatury v podobě přehledové stati, která se bude zabývat dopady antikoncepce na životní styl, dráhu či zdraví žen, a to v rámci medicínské sociologie. Antikoncepce je významným mezníkem v ochraně proti početí a má i mnoho dalších pozitivních stránek. Příkladem může být hormonální rovnováha či zlepšení fyzické stránky ženy. Nicméně, má i mnoho stinných …více
Abstract:
The aim of my bachelor work is a literature research in the form of a overview essay, which will deal with the effects of contraception on lifestyle, career and health of women, in the context of medical sociology. Contraception is an important terminus in the protection against pregnancy and has many other positive aspects. An example might be hormonal balance and improvement of the physical aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAPKOVÁ, Ilona. Hormonální antikoncepce, její důsledky a pozitivní či negativní účinky na zdraví žen. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/