Jan FOLK

Bakalářská práce

Problematika drog, jejich výskyt a prevence u dospívající mládeže problematika drog, jejich výskyt a prevence u dospívající mládeže

Problems of drugs its occurrence and prevention of teen-ager
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na výskyt sociálně patologických jevů, které mohou ohrožovat cílovou skupinu děti a mládež.
Abstract:
These Bachelor theses focus on occurrence of social pathological defects which may endanger the target group of children and juveniles.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Viera Jonsztová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOLK, Jan. Problematika drog, jejich výskyt a prevence u dospívající mládeže problematika drog, jejich výskyt a prevence u dospívající mládeže. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace