Bc. Kateřina Strzelcová

Bakalářská práce

Analýza volební kampaně britských Liberálních demokratů pro volby do dolní komory parlamentu v roce 2010

Analysis of The Election Campaign of the Liberal Democrats for the Lower House of British Parliament in 2010
Anotace:
Hlavním cílem předkládané práce je analytický popis volební kampaně Liberálních Demokratů pro volby do dolní komory parlamentu v roce 2010. V souvislosti s popisem kampaně je využito teorie politického marketingu a jejího pojetí Heather Savigni a Stephana H. Henneberga. Liberální demokraté jsou představeni jako politická strana dlouhodobě působící v britském politickém systému, která byla odsunuta …více
Abstract:
The main aim of the presented thesis is an analytic description of the election campaign of Liberal Democrats for the Lower house of Parliament in 2010. In accordance with the description theory of Political marketing inspired by Heather Savigny and Stephan H. Henneberg is applied. Liberal democrats are introduced as a political party with long history in British political system they were taken up …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Ripka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií