Theses 

Evropská centrální banka a její úloha v rozvoji bankovnictví v EU – Bc. Vladimír Hoffmann

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vladimír Hoffmann

Bakalářská práce

Evropská centrální banka a její úloha v rozvoji bankovnictví v EU

European Central Bank and its role in the development of the EU banking

Anotace: Bakalářská práce se věnuje Evropské centrální bance a jejím krokům ke zlepšení situace v bankovním sektoru. První kapitola je zaměřena na centrální bankovnictví ve všeobecné rovině. Vychází z teoretických poznatků z oblastí funkcí centrálních bank při plnění definovaných cílů využíváním nástrojů potřebných k jejich realizaci. Druhá kapitola analyzuje Evropskou centrální banku, její vnitřní strukturu, historii a její měnovou politiku jako měnové autority zodpovědné za cenovou stabilitu v eurozóně. Třetí kapitola obsahuje aktuální měnovou politiku Evropské centrální banky, kterou uplatňuje nestandardními operacemi k eliminaci úvěrové krize v eurozóně. Podrobně se věnuje jednotlivým programům vytvořeným ECB a dalším rozhodnutím Rady guvernérů o měnové politice v období mezi lety 2011 a 2015.

Abstract: This Bachelor Thesis is about the European Central Bank and its steps to improve the banking sector situation. The first chapter focuses on the central banking in general. It is based on the theoretical knowledge about the functions of the central banks and fulfilling of their defined goals using the available tools. The second chapter analyses the European Central Bank, its internal structure, history and its monetary policy, as it is the ultimate authority responsible for the price stability in the Eurozone. The third chapter describes the current monetary policy of the European Central Bank, which is implemented by non-standard measures to eliminate the credit crisis in the Eurozone. It deals in detail with the specific programs created by ECB and with other decisions of the Board of Governors on the monetary policy from the year 2011-2015.

Klíčová slova: ECB, centrální bankovnictví, měnová politika, Evropská unie, Euro, Eurosystém, eurozóna

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz