Bc. Klára ŠIMONOVÁ

Diplomová práce

Porovnání osídlení vybraných CHKO České republiky

Comparison of settlements of the selected PLA's in the Czech Republic
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je porovnání osídlení vybraných chráněných krajinných oblastí (CHKO Jizerské hory, CHKO Český ráj a CHKO České středohoří). Předložená studie obsahuje fyzicko-geografickou i ekonomicko-geografickou charakteristiku a stručný historický vývoj sídelní struktury určených lokalit. V rámci práce byla stanovena vlastní stupnice vymezující typy uspořádání intravilánu jednotlivých …více
Abstract:
The main objective of the diploma thesis is comparison of settlements of the selected protected landscape areas (PLA Jizerské hory, PLA Český ráj, PLA České středohoří). The study contains physico-geographical and economic-geographical characteristics and a brief historical development of settlement structure of the localities given. In this thesis an own scale was created to define types of organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMONOVÁ, Klára. Porovnání osídlení vybraných CHKO České republiky. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta