Pavel Ulman

Bakalářská práce

Postup při tvorbě video propagace pro SMP

The process of video promotion for SME
Anotace:
Bakalářská práce "Postup při tvorbě video propagace pro SMP" pojednává o různych propagačních možnostech středních a malych podniků z hlediska videotvorby a následné publikace v online prostoru. Cílem práce je definovat ekonomické pojmy, jako je střední a maly podnik, a vložit je do kontextu k digitálnímu marketingu a video produkci, tzn. edukovat čtenáře v oblasti marketingu, sociálních sítí, natáčení …více
Abstract:
The bachelor thesis "The process of video promotion for SME" deals with various promotional possibilities of medium and small companies in terms of video production and subsequent publication in the online space. The aim of the thesis is to define economic terms, such as small and medium-sized companies, and put them into the context of digital marketing and video production, ie. to educate readers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ulman, Pavel. Postup při tvorbě video propagace pro SMP. Liberec, 2022. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika

Práce na příbuzné téma