Martin Šugra

Diplomová práce

Relationship Marketing in a Video Game Industry

Relationship Marketing in a Video Game Industry
Anotace:
Tématem této diplomové práce byl vztahový marketing na trhu videoher. Cílem práce bylo demonstrovat užití prvků vztahového marketingu na tomto trhu a určit vztahový potenciál zkoumané herní značky. Bylo pojednáno o problematice internetové socializace týkající se videoher a sociálních médií, jako platforem podpory pro takto vzniklé herní komunity. V rámci těchto značkových komunit, spotřebních kmenů …více
Abstract:
The main topic of this diploma thesis was relationship marketing in a video game industry. The goal was to demonstrate the usage of relationship marketing aspects on this market and to assess relationship potential of a selected video game brand. Focus was put on internet socialization about video games and on the associated social media, as a platform of support for the newly created communitas. Symptoms …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedoucí: Lenka Kauerová
  • Oponent: Ondřej Spáčil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod

Práce na příbuzné téma