Bc. Lucie Jará

Master's thesis

Daňové a nedaňové náklady podnikatele

Tax and non-tax costs of entrepreneurs
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na seznámení s náklady dle zákona o daních z příjmů, vysvětlení podmínek daňové uznatelnosti nákladů, které vznikají podnikateli při jeho činnosti a následnou povinnost prokázat, že uplatněný náklad je skutečně daňově relevantní. Jsou popsány vybrané daňové náklady, které jsou často podnikateli uplatňované a řešené odbornou veřejností. V práci je použita obsáhlá judikatura …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on acquaintance with costs according to the Law on Income Tax, explaining of the conditions of tax deductibility of costs emerging entrepreneurs in their activities and the consequent obligation to prove that the applied cost is really tax-related. There are described selected tax costs that are often applied and solved by the professional public. There is comprehensive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini
  • Reader: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní